Wiedza

Posiadamy bogate doświadczenie wynikające z pracy zawodowej i ukończonych dodatkowych kursów.

Doświadczenie

Ponad 20-letnie doświadczenie. Działamy na rynku usług finansowo-prawnych od 1993 roku.

Zaangażowanie

Stosujemy indywidualne podejście do każdej firmy uwzględniające jej wymagania i oczekiwania .

Zakres usług

Kancelaria Finansowo-Prawna „SOBALA” s.c. jest spółką cywilną biegłych rewidentów z wieloletnim doświadczeniem. W ramach prowadzonej działalności KANCELARIA oferuje usługi w następujących zakresach:

księgowość
i podatki

prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów...

sprawy
pracownicze

prowadzenie wszelkich spraw z zakresu prawa pracy (umowy o pracę, listy płac)...

budżetowanie
i controlling

tworzenie planów kont dla celów budżetowania i controllingu, tworzenie budżetów...

doradztwo
gospodarcze

sporządzanie wszelkich umów związanych z zakładaniem działalności gospodarczej, rejestracja podmiotów gospodarczych...

doradztwo
podatkowe

podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług VAT, cła i akcyzy...

nadzór nad
firmami

w zakresie rachunkowości finansowej, podatków, rachunkowości zarządczej...

wnioski
kredytowe

analizy ekonomiczno-finansowe i wnioski kredytowe

ochrona danych
osobowych

sporządzanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych...