Usługi finansowo-prawne na najwyższym poziomie

Zakres usług

Kancelaria Finansowo-Prawna „SOBALA” s.c. jest spółką cywilną biegłych rewidentów z wieloletnim doświadczeniem.
W ramach prowadzonej działalności KANCELARIA oferuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie i wdrażanie polityki rachunkowości,
 • badanie sprawozdań finansowych,
 • przegląd sprawozdań finansowych i ewidencji podatkowych.
 • tworzenie planów kont dla celów budżetowania i controllingu,
 • tworzenie budżetów,
 • wdrażanie controllingu,
 • optymalizacja procesów produkcyjnych i świadczonych usług,
 • sporządzanie kalkulacji kosztów wytworzenia dla celów rachunkowości zarządczej,
 • optymalizacja i racjonalizacja kosztów,
 • sporządzanie wniosków kredytowych i biznesplanów,
 • reprezentacja podmiotu przed bankami.
 • Nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie rachunkowości finansowej, podatków, rachunkowości zarządczej.
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych
 • prowadzenie wszelkich spraw z zakresu prawa pracy (umowy o pracę, listy płac, rozliczanie wynagrodzeń),
 • prowadzenie wszelkich spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych (sporządzanie deklaracji ZUS),
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z umowami cywilnoprawnymi.
 • sporządzanie wszelkich umów związanych z zakładaniem działalności gospodarczej,
 • rejestracja podmiotów gospodarczych (KRS, CEIDG, ZUS, VAT-R, NIP-2),
 • sporządzanie umów związanych z obrotem gospodarczym,
 • przekształcanie podmiotów gospodarczych.
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku od towarów i usług VAT,
 • cła i akcyzy.
 • Analizy ekonomiczno-finansowe i wnioski kredytowe.

Ceny usług negocjowane są indywidualnie z klientem.